Prawo kaduka

Drukuj

PiS nie ma mandatu społecznego do zmiany konstytucji, ale  ma klub parlamentarny wystarczający na uchwalanie ustaw nie wymagających kwalifikowanej większości. Zmienia zatem ustrój niekonstytucyjnie, tradycyjnie i po staropolsku – prawem kaduka .

Nieukrywanym celem partii Jarosława Kaczyńskiego jest przebudowa kulturowo-prawna Polski. Być może nawet przebudowa jest złym określeniem, państwo polskie w obecnym kształcie było i jest przez nich kontestowane, chcą stworzyć od podstaw państwo patriarchalne, omnipotentne z demokracją większościową opartą na wzorcach przed stu i więcej lat. Państwa silnego przewagą władzy wykonawczej nad innymi władzami, gdzie trójpodział może nie jest zlikwidowany, ale granice stają się zatarte a jakakolwiek niezależność jest odbierana jako czynnik osłabiający struktury zarządzania.

Demokratura oparta na prawie kaduka1konstytucja1  alergicznie reaguje na liberalne postulaty (stanowiące normę w znanych nam, rozwiniętych demokracjach) uwzględniania praw mniejszości – każdej mniejszości. Odczuwa to opozycja – prawa parlamentarnej mniejszości są naruszane na każdym posiedzeniu sejmu, ostentacyjnie i bez cienia udawania.

Dla przeprowadzenia swoich celów PiS musi zdobyć pełnię nieograniczonej władzy legislacyjnej, co właśnie czyni, usuwając bezpiecznik jakim jest Trybunał Konstytucyjny.

Nowelizacja ustawy o TK spowoduje paraliż tego organu na co najmniej 2 lata – odkopywania się ze spraw rozpatrywanych wg kolejności zgłoszeń zawsze w składzie angażującym prawie wszystkich sędziów.  I o to chodzi – o uniemożliwienie reakcji na kolejne zmiany systemu, zaburzające konstytucyjny ład i równowagę pomiędzy władzami. Trybunał mógł to ograniczać, reagować. Od dziś takiej możliwości nie ma. Od dziś PiS  może uchwalać ustawy w dowolnej liczbie i o dowolnej treści, nie patrząc na ich zgodność z konstytucją

Prawo kaduka będzie nam zmieniać Polskę, cofać, demontować. Każdy dzień jego obowiązywania powinien nam  przypominać, żebyśmy nie zaniedbali w przyszłości, kiedy będziemy odbudowywać i depisyzować kraj, o solidnych zabezpieczeniach państwa prawa przed kadukiem.

Twitter @Marcin_Celiński

Facebook https://www.facebook.com/marcelinski

Czytaj również